Duurzame energie wordt in de volksmond ook wel groene energie genoemd. De naam hernieuwbare energie wordt ook als synoniem gebruikt voor duurzame energie. Dit is energie waarover wij als mensheid over kunnen beschikken voor een onbeperkte tijd. Door het gebruik van deze groene energie wordt het leefmilieu en de mogelijkheden voor de toekomstige generaties niet benadeeld. Dit kan zonne-energie zijn, maar ook windenergie en aardwarmte. Deze worden hieronder uitgebreid uitgelegd.

Zonne-energie

Zonne-energie kan je verkrijgen op verschillende manieren. De meest bekende manier om zonne-energie te verkrijgen zijn zonnecollectoren boven op uw huis. Hiermee wordt kan je veel geld winnen en scheelt het dus in de maandelijkse kosten. Toch zijn er naast deze bekende weg nog veel meer manieren om zonne-energie te winnen. Zo kan je bijvoorbeeld aan directe verwarming door de zon. hiermee worden huizen gebouwd op een manier waarop de ramen meteen verwarmd worden door de zon. Dit noem je passieve zonne-energie. Dit is dus een directe manier van zonne-energie wat bijdraagt aan de duurzaamheid van de wereld.

 

Windenergie

Windenergie win je voornamelijk met windmolens. Deze windmolens staan vooral in het rustige gebied waar veel wind staat. Hiermee win je het meeste energie. Deze wind ontstaat doordat er luchtstromingen van een heel erg hoog naar een stuk lagedrukgebied gaan. Hier wordt onevenwichtigheid in de luchtdruk mee opgeheven. Windmolens plaats je ook veel aan zee. Deze windmolens winnen veel energie door de vele wind die van zee naar land trekt.

 

Aardwarmte

Het woord aardwarme komt van het Griekse geothermos af. De betekenissen zijn gelijk. Met aardwarmte kan je energie winnen door gebruik te maken van temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de warmtereservoirs die diep in de aarde liggen. Deze vernieuwde techniek is ook in Nederland in opkomst. Deze wordt dan met name gebruikt voor de regeling van de temperatuur in verschillende gebouwen en kassen.